اطلاعات تماس

021-44893645

MaaliMan.ir@gmail.com

مارا در شبکه های اجتماعی فالو کنید

خدمات مالیاتی

دفاعیه مالیاتی، تحریر دفاتر پلمپ، ارسال گزارشات فصلی، استفاده از معافیت‌های مالیاتی و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد.

حسابداری مالی

اعزام نیروی متخصص، مشاوره مالی، ارائه کلیه امور حسابداری موسسات تجاری، شرکت‌های تولیدی، پیمانکاری بازرگانی و …

اداره ارزش افزوده

تشکیل پرونده اداره ارزش افزوده، تنظیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده و …

خدمات ثبت شرکت

ثبت شرکت، مراحل قانونی و اداری ثبت، انحلال شرکت و …